Mäklar info

Överlåtelsehantering 

Via Mäklarbild via NyMedlem hanteras allt från mäklarbild till överlåtelsen och medlemsansökan i en helt digital, sömlös och effektiv process. Ingen mer manuell hantering av överlåtelsehandlingarna. I NyMedlem har ni direktkontakt med styrelsen, och får ni löpande e-postnotiser vid uppdateringar för att ha koll på aktuell status i överlåtelseprocessen.

Så funkar det

  • Du får mäklarbilden direkt, så snart säljaren gett sitt medgivande via BankID, till exempel i samband med påskrift av förmedlingsuppdraget
  • Ladda ner övrig information såsom stadgar, ekonomisk plan och årsredovisning.
  • Du betalar, hämtar och laddar enkelt ned dokumenten snabbt och tryggt direkt via tjänsten.
  • Alltid tillgång till aktuell information, då tjänsten är tillgänglig dygnet runt, och fria uppdateringar av mäklarbilden ingår i 9 månader. 

Öppna NyMedlem


Allmänt om föreningen:

Bostadsrättsförening: Brf Kista Torn
Organisationsnummer: 769625-2175
Ekonomisk förvaltare: Simpleko
Fönster (ex. 2-glas): 3-glas
Finns det hiss? Ja, 3 st.
Utförs trappstädning av städfirma? Ja
Antal lägenheter i föreningen: 266 lägenheter
Äger föreningen marken: Nej
Är föreningen äkta eller oäkta: BRF Kista Torn är en äkta förening
Godkänns juridisk person: Nej


Godkänner föreningen att förälder hjälper till med finansiering och står på kontraktet men inte bosätter sig i föreningen?
Nej. Enligt beslut från styrelsen 2019 nekas andelsförvärvning förutom till make/make sambo.


Vad ingår i avgiften?
Kalltvatten, värme, löpande underhåll av fastighet, sopsortering och sophämtning, städning av gemensamma utrymmen, snöröjning, driftkostnader, lån, amorteringar och avgifter, tomträttsavgäld, fastighetsavgift.

Tillhör det ett förråd till lägenheten?
Till varje lägenhet hör ett förråd vars storlek varierar i förhållande till lägenhetsytan. Förråden finns på plan våning 1, plan 0, -1, -2, -3 (några lgh har förråd i K2 plan 0 och -2). Ett lås hör till förrådet och förrådet ska vara låst även om du inte använder det.

Finns det förråd att hyra?
Nej, det finns inga extra förråd att hyra.

Finns det några obligatoriska tillägg? Varmt vatten, bredband, tv och iptelefoni.
Ingår bostadsrättstilläggsförsäkring i avgiften? Nej
Har föreningen beslutat eller planerat för några avgiftsförändringar? Nej

Övelåtelseavgift:
Betalas av köparen. Det är en engångskostnad och får tas ut med högst 2,5 procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Pantsättningsavgift:
Pantsättningsavgift får tas ut med högst 1 procent av prisbasbeloppet som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.


Lokaler & Gemensamma utrymmen 
Lobby på entreplan, 2 st. övernattningslägenheter (som delas med BRF K2 Kista Torn) på plan 1 och på våning 36 samlingslokal, relaxavdelning, terrasslobby och takterrass.
Cykelförråd finns på plan -2, rullstolsförråd och barnvagnsförråd på plan entréplan. Affärslokal hyrs av Länsförsäkringar mäklarbyrå.

Kommande renoveringar man bör känna till? Byggnaden är relativt ny, inga renoveringar är planerade

Fastigheten

Byggår: 2016
Uppvärmning:
Huset har en central frånluftsvärmepump. Frånluften från lägenheterna passerar genom en värmeväxlare som är ansluten till en värmepump.

Ventilation
Lägenheten ventileras med ett sk. FTX system dvs. det blåser in uppvärmd luft (21 grader) i lägenheten i sovrum och vardagsrum samt suger ut luft i badrum, WC och kök.
Ventilationen är inte till för att värma upp utan är till för vi skall få bra luftklimat i lägenheten. Ventilationen är inställd så att ett visst undertryck hålls i lägenheten.
Godkänt köksfläkt: Spiskåpa med självdrag

TV/Bredband:
Föreningen har idag ett avtal med Bahnhof för bredband och ip-telefoni via fiber samt Sappa för digital tv.

Parkering:
Föreningen har tillsammans med Brf K2 Kista Torn 229 bilplatser varav 50 st. laddplatser och ett antal MC-platser i vårt gemensamma garage som finns på våningsplan 0 till -3.
För tillfället finns det ingen kö

Kostnad parkeringsplatserna:
Garage, uteplats, el-plats (inkl. eller exkl. el), MC. En garageplats för bil kostar 1 000 kr/månad i hyra. För medlemmar som hyr garageplats med laddbox och utnyttjar elbilsladdning ligger kostnaden på 1.150 kr/mån. Garageplats avsedd för MC kostar 500 kr/månad.


Kontaktperson i föreningen:  

  


Regler vid visning

Här finner du som mäklare viktig information om vår förening och fastighet vid förmedling av lägenheter.

VIKTIGT: Vid visning av en lägenhet inför försäljning gäller följande regler:

  • Dörrar får inte ställas upp och lämnas obevakade
  • Anslag får ej tejpas upp på entrédörrar eller intill hissar
  • Det måste finnas en mäklarassistent, ”dörrvakt” i entrén under visningen eller så kan vi kan lägga in mäklarens telefonnummer i porttelefonen (på begäran via mail) så at denne kan öppna dörrarna med siffran 5. När försäljningen är över skickas begäran om borttagning av sitt telefonnummer från porttelefonen. 

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Mäklarinformation - Överlåtelse & tillträde
Energideklaration
Stadgar
Årsredovisningar