Leverantörsfakturor

Brf Kista Torn (769625-2175) använder sig av elektronisk hantering av leverantörsfakturor.

Detta innebär att er faktura kommer att skannas in av ett utomstående företag och för att detta ska fungera på bästa sätt behöver vi säkerställa följande saker:

Fakturor från leverantörer ska vara adresserade enligt detta:

Brf Kista Torn
Fastnr 1017, Box 1005
831 29 Östersund

Föreningens postadress:

All post som inte är fakturor ska skickas till följande adress:

Brf Kista Torn
Borgarfjordsgatan 21 A
164 53 Kista

Fakturor via e-post:

Det går att skicka fakturor via epost till  För att det ska fungera korrekt är det viktigt att följande regler efterföljs:

  • Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura

  • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG

  • Bilagan får vara max 2 MB stor

  • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken

  • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas

  • PDF-filen för fakturan ska fortfarande vid adressfältet innehålla "Brf Kista Torn, Fastnr 1017, Box 1005, 831 29 Östersund"