Pantsättning

Pantsättningar skickas till föreningens förvaltare;

Brf Kista Torn
c/o Simpleko

Box 307, 751 05 Uppsala

Förvaltaren lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2018 års kostnadsläge är 455 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.