Valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Valberedningen består av

  • Mathias Bolin (sammankallande)
  • Amir Golshan
  • Keirallah Annous
  • Nerisa Mendoza Andes


Vill du komma i kontakt med valberedningen så fyll i formuläret nedan så skickas det ett email till dem.

 

  Refresh Captcha