Att bo i bostadsrätt

Vad innebär bostadsrätt? 

Att äga en bostadsrätt innebär medlemskap i en förening som ger rätt att nyttja bostaden under obegränsad tid. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans fastigheten, det vill säga alla bostäder, lokaler, gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Som medlem är du med och fattar beslut om hur huset ska skötas. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Stämmorna är föreningens högsta beslutande organ. 

Styrelsen som väljs av medlemmarna ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. 

Du betalar en avgift (motsvarande hyresgästens hyra) varje månad som ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten, räntor och amorteringar på lån samt medel för underhåll och reparation. 

 

Vad betyder det att bo i bostadsrätt?

Många brukar säga att de har köpt en bostadsrättslägenhet. Sanningen är den att man inte köper själva lägenheten, utan bostadsrätten. Det handlar om rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, under förutsättning att man följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsinnehavarna äger i sin tur en del av föreningen. Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. En bostadsrätt är juridiskt sett att betrakta som lös egendom, medan en villa är att betrakta som fast egendom.
Du har rätten att sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din bostadsrätt när du vill.

Bostadsrättsföreningens stadgar fastställer gränsen för vad du som bostadsrättshavare ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad bostadsrättsföreningen ska svara för. I princip svarar du normalt sett för allt underhåll i lägenheten utom värmeelement och värmeledningar.
I en hyresfastighet är det däremot fastighetsägaren som ansvarar för allt underhåll i lägenheterna. Varje månad betalar du en avgift till bostadsrättsföreningen. Den som bor i hyresrätt betalar istället hyra för sin bostad.

Läs mer om Bostadsrätt på Wikipedia