Facebook

Det finns två Facebookgrupper med nära anknytning till föreningen.

  • Bostadsrättsföreningen Kista Torn är en grupp utan anknytning till styrelsen i K1 och drivs av enskilda medlemmar i K1. Styrelsen kommer att försöka besvara de allmänna frågor som ställs där. Frågor som berör enskilda medlemmar hanteras liksom tidigare genom e-post eller telefonsamtal, se Kontakt A-Ö. Denna grupp är endast avsedd för medlemmar i K1. 

  • I FB ska inga felanmälan ske utan felanmälan som avser fel eller brister i Fastigheten, tex avsaknad av varmvatten i samtliga kranar, lampor som är trasiga i våra allmänna utrymmen etc anmäls via e-post till styrelsen,  där de registreras för vidare hantering. 

  • "Kista Torn K1 & K2" är en grupp utan anknytning till styrelsen i K1, och drivs av enskilda medlemmar i K1 och K2. Styrelsen i K1 avser inte att systematiskt följa inläggen i denna grupp.