Felanmälan

Vid fel som kan ha med fastigheten att göra t.ex. vattentryck, avsaknad av varmvatten etc.
Tänk på att du har eget underhållsansvar för det mest i lägenheten och får bekosta sådana reparationer själv.

 

  Refresh Captcha