Lås i serviceläge

Om hantverkare behöver komma in när du inte är hemma ska du ställa låset i "serviceläge".

Serviceläge: Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge 10 innan du drar ut nyckeln. Kolla att nyckelhålet är vridet till läge 10 innan du går.

Service mode: Lock the door and turn the key to the left to position 10 before you pull the key out. Check that the keyhole is in position 10 before leaving.