Garage & P-platser

 

Föreningen har tillsammans med Brf K2 Kista Torn 229 bilplatser och ett antal MC-platser i vårt gemensamma garage som finns på våningsplan 0 till -3.

Vill du hyra en plats?
Uthyrningen av föreningens parkeringsplatser administreras av Aimo Park. Om du önskar hyra en parkeringsplats ring 0771 96 90 06. Ange Folketingsvägen / Danmarksvägen 44 som adress för garaget.  
Läs även ordningsregler för garaget.

Uppsägning
Skall du flytta ut ur föreningen och har bilplats säg upp den i god tid. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad, som är ömsesidig. 
Din access till garaget kommer att avslutas på överlåtelsedatumet även om du har tid kvar på ditt kontrakt till bilplatsen då endast boende på Borgarfjordsgatan 21 A får hyra plats.

 
Laddstolpar för Elbil
Laddboxar för laddning av elbilar har installerats av föreningen på 50 platser i garaget (plan -2).

Kostnaden för en plats med laddbox blir 150 kr/mån (utöver grundavgiften på 1000 kr/mån). Därutöver tillkommer individuell debitering av elförbrukning. 

Laddplatserna är i första hand reserverade för de som har elbilar och om du inte har någon elbil och står på en laddplats och inte avser utnyttja laddmöjligheten kommer att erbjudas annan plats av Aimo Park. 

Har du en elbil eller tänker skaffa en sådan inom en nära framtid - anmäl intresse för garageplats med laddbox till AimoPark tel. 0771 96 90 05. 

Du som hyr en laddplats kan beställa ett laddkort/tagg från Eways - Välkomstbrev från eways. Du ombeds även att ange dina kortuppgifter så att du kan använda laddkortet/taggen vid andra laddstolpar som finns runt om i Sverige. Du debiteras då enligt den prisplan som gäller för den specifika laddplatsen.

 

Parkeringsplats för rörelsehindrade 

De särskilda parkeringsplatserna går i första hand till rörelsehindrade som har behov av dem och tilldelas av Aimo Park. Om du inte uppfyller kravet och ändå tilldelats en sådan parkeringsplats får du utnyttja den så länge tills behovet för en sådan uppstår. I så fall kommer du att erbjudas en annan plats av Aimo Park.

 

Beställning garagefjärrkontroll

Om du önskar en fjärrkontroll till garaget så måste detta godkännas av styrelsen. Fyll i formuläret nedan för att beställa.