Renoveringstider

Renoveringstider

Att spika och borra eller utföra renoveringsarbete i sin lägenhet är ibland nödvändigt. 
Vid renovering och arbeten som orsakar buller eller andra störande moment ska följande tider respekteras:
Störande arbeten som bilning, håltagning i betongväggar, golvslipning, hamrande etc. koncentreras till kortast möjliga tid dagtid.

Måndag - Fredag: kl. 08.00 - 20.00

Lördag: Kl. 10.00 - 17.00

Söndag: Ej tillåtet 

 

Informera gärna grannarna i förväg och ta hänsyn till varandra. Vi är alla ansvariga för den gemensamma boendemiljön i huset och föreningen.