Störningsjour

Brf Kista Torn har för din ökade trygghet och trivsel tecknat avtal för Störningsjour med Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB.

Störningsjouren ringer du på kvällar och nätter om du upplever att störningen påverkar dig allvarligt och har pågått under en längre tid än acceptabelt. Dagtid kontaktar du alltid föreningen.

Jouren har öppet: 22.00–06.00 Ring: 08-519 315 21.

Störningsjouren är framför allt en akutverksamhet som konstaterar störningar och tar kontakt med den störande och gör denne uppmärksammad på att han/hon stör. Jouren påpekar också vikten av att följa föreningens ordningsregler.

Vad händer när du ringer?

 • Vid kontakt med Larmcentral måste du alltid uppge följande:
 • Fullständiga namn
 • Gatuadress
 • Telefonnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Varifrån störningen kommer (adress och lägenhet) så väl specificerat som möjligt för att undvika felanmälningar och störningens art (bråk, hög musik etc.)

OBS!

 • Anonyma anmälningar hanteras ej.
 • Alla ärenden behandlas konfidentiellt. Inga namn lämnas ut till den störande.
 • När en störning är konstaterad tar jouren över kontakten med den störande och hanteringen av ärendet. Du behöver inte göra mer.

Viktigt att komma ihåg!

 • Kontakta alltid föreningen om störningarna sker dagtid.
 • Ring alltid polisen om du misstänker inbrott, misshandel eller liknande.

Att observera vid anmälan om störning:

 • Att det finns en stor risk att den som stör kan blir skadeståndsskyldig och kan debiteras kostnaden för utryckningen. 
 • Att du själv kan bli skadeståndsskyldig om man gör en anmälan om en störning hos fel lägenhet eller andra orsaker som inte kan konstateras vara en störning.