Takterrassen

Alla medlemmar har den fantastiska möjligheten att vistas på vår härliga takterrass på våning 36.
Dock så är det viktigt att vi tillsammans håller en hög standard och följer de regler som finns för allas trivsel och säkerhet.

Regler för trivsel, ordning och säkerhet

 • Tänk på att hålla en hänsynsfull ljudnivå för att minimera störning för de boende i de lägenheter på våning 35 under takterrassen. Vardagar samt söndagar from kl. 22.00 och fredag-lördag from kl. 23.00.
 • Egen ljudanläggning/högtalare är inte tillåten.
 • Lösa föremål får inte kvarlämnas på takterrassen - vinden ute på takterrassen har stor kraft och kan ta med sig stora föremål.
 • Var rädd om våra soffdynor och spiller du eller fläckar ner dem gör rent efter dig för andra användares skull som då slipper eventuellt  fläckar på sina kläder.  
 • Inga djur får vistas på takterrassen (eller hela våningsplan 36 för den delen).
 • Ta med dina sopor hem och se till att de hamnar i rätt kärl i återvinningsrummet (våning -2) eller i sopnedkasten för hushållssopor/avfall (plan 0).
 • Det är inte tillåtet att använda smällare eller fyrverkerier på takterrassen.
 • OBS! Det är absolut förbjudet att hoppa fallskärm från takterrassen - en allmänfarlig aktivitet med risk för passerande vid nedslagsplatsen.
 • Rökning får endast ske vid anvisad plats vid askkoppar. Fimpa endast i askkoppar. Det är förbjudet att kasta fimpar eller andra föremål över glasväggen.
 • Maximalt antal personer på hela planet är 150 personer.
 • Barn och ungdomar (under 15 år) får bara vistas på takterrassen i vuxet sällskap.
 • Låt inte  barn springa runt och leka okontrollerat på takterrassen. Detta eftersom det finns lägenheter på våning 35 och de boende ska inte behöva störas av spring och lek eller stoj av olika slag. 
 • Sparkcykel/cykel/hoverboards eller dylikt får INTE användas på takterrassen eller i övrigt inomhus.

Säkerhetsåtgärder

 • Om du inte följer de ordningsregler som finns för allas trivsel och säkerhet så kan du komma att bli nekad access till takterrassen. Detta innebär att du inte längre har tillgång till våning 36.
 • Det är inte tillåtet att släppa in obehöriga samt blockera eller hålla dörrar öppna.
 • Personer som aktivt skräpar ned eller åstadkommer annan skadegörelse kan bli skadeståndsskyldiga om föreningen lider ekonomisk skada.
 • Våning 36 är även kameraövervakad för allas säkerhet.

Har du frågor och funderingar kring takterrassen eller har du några fina idéer så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.