Trivselregler

Gäller för dig som medlem men också för dina familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbeten åt dig samt om du hyr ut lägenheten i andra hand.

Störningar
Grannsämja är en viktig kvalitet i vårt boende så sänk ljudvolymen efter kl. 22.00 vardagskvällar och söndagar och fredag och lördag efter kl. 23.00. Se även Störningsjour

Planerar du en fest i din bostad eller i samlingslokalen förvarna gärna grannarna om datum och tidpunkt. 


Borra, spika, renovera etc kan du göra under dessa tider:

Måndag - Fredag: kl. 08.00 - 20.00

Lördag: Kl. 10.00 - 17.00

Söndag: Ej tillåtet 

Barnvagnar
Parkeras i barnvagnsförrådet på plan 0 - det är inte tillåtet att ställa vagnen utanför din lägenhet eller på våningsplanet. Skälet är att detta bl.a. kan orsaka extra fara vid brand i fastigheten, försvåra utrymning samt städning av golvet.
 

Bastu
Trivselregler för bastun kan du läsa här
  

Cykelrum

 • Kassera själv trasiga cyklar eller cykeldelar. Det är inte tillåtet att låsa fast din cykel i vattenrör eller element. I så fall kommer låset att klippas upp omedelbart utan förvarning.
 • Orsaken till detta är att det kan orsaka en allvarlig vattenskada och det vill vi till varje pris undvika

 

Dörrmattor etc
Det är inte tillåtet att placera/förvara dörrmattor, skor, prydnader m.m. på våningsplanet/utanför din lägenhet. Skälet är att detta bl.a. kan orsaka extra fara vid brand i fastigheten, försvåra utrymning samt städning av golvet.
 

Garaget

 • Förbjudet att tvätta bilar och motorcyklar eller annat i garaget
 • Platsen för bil är avsedd för endast 1 bil
 • Platsen för MC är avsedd för endast 1 MC
 • Inga föremål utöver bilen eller MC platsen får förekomma som däck, cyklar, leksaker, barnvagnar, brandfarliga vätskor eller andra föremål. För cyklar och barnvagnar finns särskilda förråd att tillgå.
 • Du har inte rätt att hyra ut din garageplats, däremot låna ut den tillfälligt. 
 • Det är inte tillåtet att parkera på annan plats än den för parkering markerad i garaget, detta gäller både bil och MC.
 • För de som inte följer ordningsreglerna kommer Aimo Park att bötfälla dem som parkerat fel. Har du föremål enligt ovan beskrivet på din hyrda plats för bil eller MC kan de be dig städa upp.

Obs, din parkeringsplats för bil eller MC är inte din "privata" plats som du råder över utan du hyr den av föreningen via Aimo Park och har därmed ingen rätt att utnyttja den till andra föremål än en parkerad bil eller MC.

Skälet är framför allt att föremål av olika slag, däck samt brännbara vätskor kan medföra brandfara eller förhindra utrymning i samband med tex brand enligt Brandförsvarets föreskrifter.
 

Grillning

Under sommarperioden står grillen framme på takterrassen våning 36 (går ej att boka) för användning och är placerad på särskilt plats och får inte flyttas. 

 • Att tänka på:
 • Använd grillen ansvarsfullt och be om hjälp om du inte kan.
 • Använd endast grillkolständaren inte tändvätska eller dylikt.
 • Du ansvarar själv för inköp av grillkol/briketter.
 • Grillen ska rengöras noga efter användning och området omkring den.
 • Smutsa inte ner golvplattorna runt grillen med fett eller dylikt i så fall gör rent efter dig.
 • Grillen är till för alla våra medlemmar så lämna den i så fint skick som du själv skulle vilja finna den.

Gästlägenheter
Trivselregler som gäller i gästlägenheterna kan du läsa här
 

Husdjur - hundar, katter osv.

 • Husdjur får inte vistas på hela våningsplan 36. Detta då medlemmar har låtit rastat sin hund medvetet eller eller inte förstått hundens behov av att markera revir genom att urinera samt hänsyn till eventuell allergi eller rädsla för hundar!
 • Din hund får inte rastas på innergården, i garaget eller på torget utanför eller i anslutning till entrén till huvudingången på Borgarfjordsgatan. Plocka genast upp om en olycka sker!
 • Du får inte ha ormar, giftspindlar eller andra farliga husdjur i din bostad.
 • Husdjur får inte vistas i gästlägenheterna. 
 • I gemensamma områden som hissar, lobby och garage ska hunden hållas i kort koppel och får givetvis inte rastas där. Om en olycka sker plocka upp och gör rent efter hunden.

Inpassering
Av säkerhetsskäl och för oss allas trygghet se till att inte släppa in okända personer i vår fastighet vare sig genom garaget eller våra entrédörrar, be dem använda porttelefonen. Det är inte tillåtet för mäklare att ställa upp dörrar vid visning. Likaså är det inte tillåtet att ställa upp brandsäkerhetsdörrar för dina gäster - använd porttelefonen.
 

Lek inomhus i lobbyn på innergården samt takterrassen 
Barn får inte vistas utan vuxnas sällskap i lobbyn eller på takterrassen och tänk på att alltid visa hänsyn till andra boende samt var rädd om våra gemensamma möbler eller övriga inventarier. Sparkcykel/cykel/hoverboards eller dylikt får INTE användas varken inomhus eller på takterrassen. Undvik kurragömma bakom gardinerna i lobbyn då fästen släppt från taket vid flera tillfällen. För alla bollglada barn vill vi tipsa om närliggande Kista Gård istället för att sparka boll i lobbyn, på innergården eller takterrassen.
 

Lägenhetsförråd

 • Undvik att ha känsliga saker direkt på golvet eftersom det kan vara en fuktig miljö. Tänk också på vad och hur du förvarar i förråden; förvara inte/dölj stöldbegärliga föremål. 
 • Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga varor som bensin, lösningsmedel, gasol mm i förrådet.
 • Din nyckelbricka/tag är programmerad så att du endast har tillgång till de dörrar som leder till ditt förråd. 
 • Det är inte tillåtet att ställa eller förvara föremål utanför ditt eget förråd.

Parkering
Tänk på framkomlighet för sopbilar, utryckningsfordon, taxi och fordon för rörelsehindrade - därmed inte tillåtet att parkera på uppställningsplatser på Danmarksgatan, Hanstavägen eller på torget utanför huvudingången.

Reklam
Gemensamma “Ej reklam”-skyltar används i fastigheten. Om du ännu inte valt bort reklamen men önskar göra så, mejla styrelsen ditt namn och lägenhetsnummer så ordnar vi en skylt till dig. Plocka gärna upp reklam eller tidningar som ligger slängd i lobbyn.
 

Rökning

 • Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen: lobby, trapphus, garage, hissar.
 • På terrassen finns fyra rökzoner med utplacerade askkoppar - fimpa där!
 • Tänk på dina grannar och brandsäkerheten: förbjudet att kasta fimpar eller aska från din bostad/loggian eller från takterrassen.
 • Om du skulle drabbas av att du får en fimp genom ditt fönster, vänligen mejla om namn, lägenhetsnummer och tidpunkt, samt om det blivit någon skada.

 

Samlingslokal
Trivselregler som gäller i samlingslokalen kan du läsa här 

 

Sophantering
Läs reglerna för sophantering här


Terrassloungen 
Trivselregler som gäller för loungen här

  

Takterrassen
Trivselregler som gäller för takterrassen kan du läsa här

 

Städning i Fastighet

 • Om vi medlemmar själva råka smutsa ner, spilla något på golv eller väggar etc. i våra gemensamma utrymmen, kan man själv städa upp efter sig direkt för allas vår trivsel och komfort.
 • Föreningen har avtal med städbolaget Städhuset i Stockholm AB för städning av hissarna, trapphus, våningsplan samt mattvätt.