Sophantering

Hushållssopor

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i sopnedkasten vid postboxarna på plan 0.

Återvinningsrummet 

I återvinningsrummet på plan -2 sorteras tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, batterier och elektronik.
Obs! Det är inte tillåtet att slänga matrester och hushållssopor i Återvinningsrummet på våning -2! Dessa slängs i sopnedkastet vid ingången till K1 på våning 0.                      

  

I Återvinningsrummet slängs i respektive container:

  • FÖRPACKNINGAR: kartong, plast, metall och glas
  • TIDNINGAR
  • SMÅEL
  • BATTERIER
  • GLÖDLAMPOR OCH LÅGENERGILAMPOR  
  • GROVSOPOR tex porslin, mindre möbler och föremål, skor, kläder, brännbart etc

Guide för återvinning på flera språk

 

Följande ska inte slängas i Återvinningsrummet: 

  • Brandfarliga vätskor, batterier, gasoltuber, färgburkar etc

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du läsa om hur olika slags sopor ska sorteras  https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/

Kostnader vid felsortering
Om fel saker slängs i Återvinningsrummet och på fel ställe kan den skyldige få komma att betala kostnaden för bortforsling och städning. Detta drabbar föreningen, dvs. alla vi medlemmar av onödiga utgifter.

Bortforsling innebär stora kostnader för föreningen, dvs för dig som medlem.

Hjälp med bortforsling av grovsopor

Om du vill bli av med sådant som inte får slängas i återvinningsrummet så erbjuder Svenska Servicestyrkan hjälp med detta mot ersättning: 215 kr per tillfälle plus 218 kr kubikmeter (plus moms).

De hämtar föremålen hemma hos dig och beställning kan ske på deras webbsida eller hwww.svenskaservicestyrkan.se eller ring dem på telefon 08-449 66 33.

Egen bortforsling av grovsopor

Grovsopor lämnar du till någon av kommunens återvinningscentraler: 

 

Släpvagn
Gratis släpvagn kan bokas på Freetrailer.

Miljöpolicy
Föreningen har tagit fram följande miljöpolicy