Nyheter

Samarbete mellan Brf Kista Torn och VOLT Health Club / Collaboration between Brf Kista Torn and VOLT Health Club

Vi är väldigt glada att informera er att BRF Kista Torn har slutit ett samarbete med VOLT Health Club som ligger på Borgarfjordsgatan 16 (mittemot vårt hus).
 
VOLT Health Club har en av Sveriges modernaste träningsanläggningar bara några utfallssteg ifrån vårt vardagsrum.
 
VOLT Health Club - Powered by InMo är en gym- och träningsanläggning i absoluta toppklass där alla produkter kommer från det italienska märket Technogym. Technogym själva är stolta över denna anläggning där de alltid har sina senaste produkter på plats. Exempelvis finner du BioCircuit här. En cirkelträningsmaskinpark där du blippar ditt medlemskap och får personligt anpassad träning för hela kroppen på bara 30 minuter. Snabbt, smidigt och enkelt (men svettigt)! Dessutom är vi 1 av 8 i hela Europa som är med och testar en ny produkt som ännu inte finns på marknaden.
 
Samarbetet innebär att du som skriven i föreningen för K1 får:
• Fri tillgång till VOLT Health Club - Powered by InMo hela vägen fram till 31/5-24 utan något köptvång.
• 20% rabatt på VOLT Classic medlemskap vid signering fram till 31/5-24
• 10% rabatt på VOLT Classic medlemskap vid signering efter 31/5-24 t.o.m. 1/6-25
 
VOLT Classic - 343kr/mån (429kr ord pris)
• 12 mån bindningstid
• 3 mån uppsägningstid
• Rabatt på PT
• Rabatt på massage
• Rabatt på naprapati
 
VOLT Health Club kommer att finnas på plats i vår lobby den 18 april mellan kl 17:30-19:00 och där kommer vi dels få:
• Fråga våra naprapater om tips & tricks för en förbättrad hälsa
• Signera medlemsavtal för fri tillgång till gymmet
Skulle du mot förmodan inte hinna träffa dem den 18 april finns dem bemannade i gymmet mellan 7-17 på vardagar.
 
Öppettider:
5:00 - 22:00 vardagar
8:00 - 20:00 helger
(bemanning 7-17 vardagar)
 
Har du fler frågor svarar VOLT Health Club gärna på dem via mail på !
 
-------
We are happy to inform you that BRF Kista Torn has entered into a partnership with VOLT Health Club located at Borgarfjordsgatan 16 (opposite our house).
 
VOLT Health Club has one of Sweden's most modern training facilities just a few steps from our living room.
 
VOLT Health Club - Powered by InMo is an absolutely top class gym and training facility where all products come from the Italian brand Technogym. Technogym themselves are proud of this facility where they always have their latest products on site. For example, you can find BioCircuit here. A park of circuit training machines where you buy your membership and get personalized training for the whole body in just 30 minutes. Quick, smooth and easy (but sweaty)! In addition, we are 1 out of 8 in the whole of Europe who are participating and testing a new product that is not yet on the market. Exciting!
 
The collaboration means that you, as registered in the association for K1, get:
• Free access to VOLT Health Club - Powered by InMo all the way until 31/5-24 without any compulsion to purchase.
• 20% discount on VOLT Classic membership when signing until 31/5-24
• 10% discount on VOLT Classic membership when signing up after 31/5-24 until 1/6-25
 
VOLT Classic - SEK 343/month (SEK 429 word price)
• 12 month commitment period
• 3 month notice period
• Discount on PT
• Discount on massages
• Discount on naprapat
 
VOLT Health Club will be on site in our lobby on April 18 between 17:30-19:00 and we will be able to:
• Ask the naprapat about tips & tricks for improved health
• Sign a membership agreement for free access to the gym
Should you, against the odds, not have time to meet them on April 18, they are staffed in the gym between 7am and 5pm on weekdays.
 
Opening hours:
5:00 - 22:00 weekdays
8:00 - 20:00 weekends
(staffing 7-17 weekdays)
 
If you have more questions, VOLT Health Club will be happy to answer them via email at !

Återigen problem med Basejump från takterrassen/Again problems with Basejump from the roof terrace

Vi har uppmärksammat att i dag tisdag morse vid kl. 06 tiden har de som utövar Basejump från vår takterrass återigen börjat med sina hopp från norra sidan. Detta är förbjudet och de tar sig in olovligt i vårt hus med stulen/kopierad tagg. Detta är ett oskick då det dels är farligt dels skrämmande för de som hör eller upplever detta från sina fönster.

Vi alla medlemmar bör vara uppmärksamma om vi ser eller hör något som kan tyda på att det är någon sådan aktivitet på gång och om vi kan ta dem på bar gärning innan de de avser att hoppa vore det bästa. Hur vi ska få bukt med och förebygga detta oskick är ingen lätt sak men vi kommer att göra så gott vi kan för att förhoppningsvis få dem att sluta med dessa hopp, åtminstone från vårt Kista Torn. 


We have noticed that this morning at At 6 o'clock, those practicing Basejump from our roof terrace have once again started their jumps from the north side. This is prohibited and they are trespassing into our house with a stolen/copied tag. This is unfit as it is partly dangerous and partly frightening for those who hear or experience this from their windows.

All of us members should be alert if we see or hear anything that might indicate that there is any such activity going on and if we can catch them in the act before they intend to jump it would be best. How we are going to overcome and prevent this malaise is not an easy thing but we will do our best to hopefully get them to stop these jumps, at least from our Coffin Tower.


OBS! Avstängning av entrén plan 0/ATTENTION! Closure of the entrance level 0

På onsdag den 10 april kl. 09.00-11.00 kommer Schindler fortsätta med att bära in gejderna till hiss nr 3 genom entrén och hisshallen på plan 0. De stänger därmed av hela plan 0 under den här tiden.

Vi ber er respektera denna avstängning och använda andra in- och utgångar från/till huset så ingen kommer till skada samt underlätta arbetet med hissen så att onödig fördröjning förhindras. 

Tack på förhand!


On Wednesday, April 10 at 09.00-11.00 Schindler will continue to carry the guides to lift no. 3 through the entrance and lift hall on floor 0. They will thus shut down the entire floor 0 during this time.

We ask you to respect this shutdown and use other entrances and exits from/to the house so that no one gets hurt and facilitate the work with the elevator so that unnecessary delay is prevented.

Thanks in advance!

Garagestädning/Garage cleaning 2024-04-11

Den 11 april 2024 är det garagestädning/spolning kl.08.00-16.00 och ber er att i möjligaste mån flytta på era bilar och MC så de kommer åt de flesta ytorna.

On April 11, 2024, there will be garage cleaning/flushing at 08.00-16.00 and we ask you to move your cars and motorbikes as much as possible so they can access most of the surfaces.

En vision för de kommande tio åren…/ A vision for the next ten years…

Brf Vision Swedish.pdf

Brf Vision English.pdf

---------------------------
En vision för de kommande tio åren…

Vad vill vi med vårt Kista Torn? Styrelsen har tagit fram en vision som sträcker sig ungefär tio år framåt i tiden. Den är tänkt som en vägvisare för föreningen under de kommande åren.
Visionen kommer att läggas fram för beslut på stämman 16:e maj. Men innan vi presenterar ett slutgiltigt förslag så vill vi höra din åsikt. Är det din uppfattning att det som sägs i visionen är rätt väg att gå för Kista Torn?

Lämna dina synpunkter senast 21 april på

Styrelsen
Brf Kista Torn

---------------------------------

A vision for the next ten years…

What do we want with our Kista Torn? The board has developed a vision that extends approximately ten years into the future. It is intended as a guide for the association in the coming years.

The vision will be presented for decision at the yearly association meeting on May 16. But before we present a final proposal, we want to hear your opinion. Is it your opinion that what is said in the vision is the right way to go for Kista Torn?

Submit your views by April 21 at

The board
Brf Kista Torn