Nyheter

Ny ekonomisk förvaltare

Read information in English

Föreningens ekonomiska förvaltare from den 1 januari 2021 är Simpleko tfn 018-66 01 60 som hanterar bl.a våra avgiftsavier. Hyres-/Avgiftsavin from januari 2021 kommer därmed från Simpleko.

From januari 2021 kommer aviseringen att ske månadsvis och inte som tidigare kvartalsvis utskickade avier.

Info från Simpleko:

From den 1 januari 2021 sker den ekonomiska förvaltningen av vår förening i en ny portal där vi som boende/hyresgäst kommer kunna logga in på ett enkelt och tryggt sätt med bankid. Allt som vi som medlemmar eller hyresgäst har behörighet att se kommer finnas tillgängligt oavsett vilken digital enhet som används- dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Se vidare information via bilagan till avgiftsavin från Kivra alternativt ta kontakt med Simpleko:

https://www.simpleko.se/kontakt/

Mer information finns via bilaga till Hyres-/Avgiftsavin som gått via Kivra angående ändringar av avisering via E-faktura, Autogiro etc.

Föreningen anlitar ekonomisk förvaltning Simpleko from den 1 januari 2021.

De skickar ut avier för betalning av månadsavgiften. 

Vid frågor avseende din månadsavgift, avi mm kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko tfn 018-66 01 60, vardagar kl. 09.00–12.00

E-post: 

När kommer mina avier?

From 1 den januari 2021 skickas avierna 1 gång per månad. Om du saknar dina avier kan du kontakta Simpleko tfn 018-66 01 60, vardagar kl.09.00-12.00

 

Jag har fått en pantsättningsavgift debiterad på min avi, vad är det?

Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar när en bostadsrättsinnehavare tar ett eller flera nya lån och därmed pantsätter lägenheten. Avgiften tas ut för att administrera pantsättningshandlingen i föreningens lägenhetsregister. Pantsättningsavgiften debiteras även då ett lån läggs om. Avgiftens storlek regleras i föreningens stadgar.

Jag har fått en överlåtelseavgift debiterad på min avi, vad är det?

Överlåtelseavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar i samband med att en överlåtelse, alltså försäljning av en lägenhet, har skett. Vanligast är att den ska betalas av köparen men kan i undantagsfall även vara säljarens skyldighet i enlighet med vad föreningens stadgar säger. Det är en engångskostnad där storleken regleras i föreningens stadgar.

Hur vet jag när autogirot börjar gälla?

Så snart vi har fått medgivandet godkänt från banken skickar vi ut makulerade avier som bekräftelse på att autogirot börjar gälla. Till dess att du erhållit makulerade avier ska betalningen ske manuellt precis som tidigare. Är du osäker hur status är kan du kontakta vår kundtjänst.

Min hyra/avgift har inte dragits trots att jag har autogiro, vad kan det bero på?

Vi drar pengar från kontot på förfallodagen, om det infaller på en helgdag dras pengarna närmast följande vardag. Ytterligare ett dragningsförsök görs dagen efter. Kontrollera att du har haft täckning på kontot vid denna tidpunkt. Har du haft täckning men pengarna har ändå inte dragits bör du kontakta vår kundtjänst. Du måste också betala hyran/avgiften manuellt då vi inte har någon möjlighet att dra pengar vid senare tillfälle. Är autogirot helt nytt så ska du ha fått makulerade avier som bekräftelse på att vi drar pengar, har du inte fått det måste du betala manuellt.

Jag önskar betala min hyra/avgift via e-faktura, hur går jag tillväga?

Anmäler sker till e‐fakturatjänsten via internetbanken. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er avgift/hyra till föreningens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges. Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter Deloitte som mottagare. Observera att ni inte kan söka på föreningens namn då vi hanterar inbetalningarna och därmed står som mottagare för tjänsten. Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e‐faktura vilket är samma person som avierna är adresserad till. Kontakta oss om ni vill ändra avimottagare så ordnar vi det.

Jag önskar få mina avier via den digitala brevlådan Kivra

Klicka här för att läsa mer om Kivra >

Vad händer med mitt autogiro om jag väljer att ansluta mig till e-faktura?

Har du autogiro som betalningstjänst idag så avslutas den per automatik om du anmäler dig för e‐faktura.

Jag vill få ett utdrag ur lägenhetsregistret/bekräftelse på att jag äger min lägenhet, hur får jag det?

Du kan själv få ett utdrag genom att logga in med bankid på portal.simpleko.se. Om du har problem med detta, kontakta Simplekos kundtjänst.

Kan jag få anstånd på min hyra/avgift?

Det är alltid styrelsen som beslutar om eventuella anstånd gällande hyran eller månadsavgift. Vänd dig därför direkt till dem i den frågan.

Kontaktuppgifter till Simpleko