Nyheter

Kommunikation med styrelsen / Communication with the board

Hej kära medlemmar,
Vi i styrelsen vill tacka er för ert engagemang och er förståelse när det gäller kommunikationen kring vårt gemensamma hem. För att säkerställa en effektiv hantering av ärenden och samtidigt respektera styrelsens fritid skulle vi vilja be er att vänligen undvika att kontakta oss via telefon. Tyvärr har vi ingen tillgång till tjänstetelefoner då styrelsearbetet sker på vår fritid.
För att säkerställa att era frågor och synpunkter når oss och hanteras på bästa möjliga sätt, ber vi er istället att skicka all kommunikation via e-post till adressen . Detta hjälper oss att hålla ordning och ge er bästa möjliga service.
Vi uppskattar ert samarbete och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för vår förenings bästa.
Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för BRF Kistatorn


Dear members,
We, the board, would like to thank you for your commitment and understanding regarding communication concerning our shared home. In order to ensure effective handling of matters while also respecting the board’s personal time, we kindly request that you refrain from contacting us via telephone. Unfortunately, we do not have access to work phones as board duties are carried out during our free time.
To ensure that your inquiries and feedback reach us and are handled in the best possible manner, we kindly ask you to communicate with us exclusively via email at . This helps us maintain order and provide you with the best service possible.
We appreciate your cooperation and look forward to continuing our work together for the best interests of our association.
Warm regards,

The Board of BRF Kistatorn