Nyheter

En vision för de kommande tio åren…/ A vision for the next ten years…

Brf Vision Swedish.pdf

Brf Vision English.pdf

---------------------------
En vision för de kommande tio åren…

Vad vill vi med vårt Kista Torn? Styrelsen har tagit fram en vision som sträcker sig ungefär tio år framåt i tiden. Den är tänkt som en vägvisare för föreningen under de kommande åren.
Visionen kommer att läggas fram för beslut på stämman 16:e maj. Men innan vi presenterar ett slutgiltigt förslag så vill vi höra din åsikt. Är det din uppfattning att det som sägs i visionen är rätt väg att gå för Kista Torn?

Lämna dina synpunkter senast 21 april på

Styrelsen
Brf Kista Torn

---------------------------------

A vision for the next ten years…

What do we want with our Kista Torn? The board has developed a vision that extends approximately ten years into the future. It is intended as a guide for the association in the coming years.

The vision will be presented for decision at the yearly association meeting on May 16. But before we present a final proposal, we want to hear your opinion. Is it your opinion that what is said in the vision is the right way to go for Kista Torn?

Submit your views by April 21 at

The board
Brf Kista Torn