Nyheter

Information till boende / Information to residents

På grung av arbetet med hiss nr 3 så kommer plan 0 att stängas av onsdag 3:e april samt torsdag 4:e april mellan kl 08:00-16:00.
Boende hänvisas till ingångar/ utgångar via andra våningar under dessa tider.
Tack för överseendet.
 
Styrelsen
 
 

Due to work on elevator nr. 3, floor 0 will be closed on the wednesday April 3rd and thursday April 4th between 08:00 and 16:00.
Residents are reffered to entrances/exits on other floors during these time.
Thanks for the indulgence.
 
The Board