Nyheter

Administrering av garageplatser / Management of garage spaces

Från och med 1:a juli 2024 kommer administrationen av garageplatserna skötas av Simpleko och garageövervakningen av Securitas.

Om man framöver vill ha en p-plats i garaget så loggar man in på sin egen sida hos Simpleko och ställer sig i kö där och så blir man tilldelad en p-plats så snart det finns en ledig.
Vill man säga upp sin p-plats loggar man in på sin egen sida hos Simpleko och öppnar ett ärende. Då hjälper Simpleko hjälper till med att säga upp platsen.
Faktureringen av p-platsen kommer att komma med avgiftsavin.

Bor ni i andra hand och vill ha en p-plats så måste lägenhetsinnehavaren skaffa en p-plats åt er.

Om ett fordon står felparkerad på din p-plats så kontaktar du Securitas som kommer och bötfäller den felparkerade bilen.
Kontaktuppgifter kommer att finnas tillgängliga här snart.


Priserna för p-platserna är oförändrade.
From 1 July 2024, the administration of the garage spaces will be managed by Simpleko and the garage monitoring by Securitas.

If you want to have a parking space in the garage in the future you log in to your own page at Simpleko and queue up there and then you are allocated a parking space as soon as there is one available.
If you want to cancel your parking space, you log in to your own page at Simpleko and open a case. Then Simpleko helps to cancel the place.
The invoicing of the parking space will come with a fee.

If you rent second hand and want a parking space, then you need to contact the apartment owner so that they can rent parking space for you.

If a vehicle is illegally parked in your parking lot, you contact Securitas who will come and fine the illegally parked car.
Contact details will be available here soon.

Prices for parking spaces are the same.