Nyheter

Service hiss nr 1 / Service lift no 1

Schindler kommer att ta in den nya gejderna till hiss 1 på torsdag och fredag mellan 09:00 - 15:00.
Det innebär att de stänger av plan 0, entreplanen under dessa tider.Schindler will bring in the new guide to lift 1 on Thursday and Friday between 09:00 and 15:00.
This means that they switch off plan 0, the entrance plan, during these times.