Nyheter

Service hiss nr 1 / Service lift no 1

Schindler kommer att ta in den nya gejderna till hiss 1 på torsdag och fredag mellan 09:00 - 15:00.
Det innebär att de stänger av plan 0, entreplanen under dessa tider.Schindler will bring in the new guide to lift 1 on Thursday and Friday between 09:00 and 15:00.
This means that they switch off plan 0, the entrance plan, during these times.

Administrering av garageplatser / Management of garage spaces

Från och med 1:a juli 2024 kommer administrationen av garageplatserna skötas av Simpleko och garageövervakningen av Securitas.

Om man framöver vill ha en p-plats i garaget så loggar man in på sin egen sida hos Simpleko och ställer sig i kö där och så blir man tilldelad en p-plats så snart det finns en ledig.
Vill man säga upp sin p-plats loggar man in på sin egen sida hos Simpleko och öppnar ett ärende. Då hjälper Simpleko hjälper till med att säga upp platsen.
Faktureringen av p-platsen kommer att komma med avgiftsavin.

Bor ni i andra hand och vill ha en p-plats så måste lägenhetsinnehavaren skaffa en p-plats åt er.

Om ett fordon står felparkerad på din p-plats så kontaktar du Securitas som kommer och bötfäller den felparkerade bilen.
Kontaktuppgifter kommer att finnas tillgängliga här snart.


Priserna för p-platserna är oförändrade.
From 1 July 2024, the administration of the garage spaces will be managed by Simpleko and the garage monitoring by Securitas.

If you want to have a parking space in the garage in the future you log in to your own page at Simpleko and queue up there and then you are allocated a parking space as soon as there is one available.
If you want to cancel your parking space, you log in to your own page at Simpleko and open a case. Then Simpleko helps to cancel the place.
The invoicing of the parking space will come with a fee.

If you rent second hand and want a parking space, then you need to contact the apartment owner so that they can rent parking space for you.

If a vehicle is illegally parked in your parking lot, you contact Securitas who will come and fine the illegally parked car.
Contact details will be available here soon.

Prices for parking spaces are the same.Avtalet med AimoPark går ut 30 Juni 2024 / The agreement with AimoPark expires on 30 June 2024

Föreningen har sagt upp avtalet med AimoPark som går ut 30 Juni 2024.
Simpleko kommer ta över p-plats administrationen från och med den 1 July 2024 så ni som har p-platser i garaget behöver inte göra någonting.
Mer utförlig information kommer under dem närmaste dagarna.


The association has terminated the agreement with AimoPark, which expires on 30 June 2024.
Simpleko will take over the parking lot administration from 1 July 2024, so those who have parking lots in the garage dont need do anything.
More detailed information will come over the next few days.

Städdag i föreningen 16/6 kl. 11:00 /Cleaning day in the association 16/4 at 11

Städdag i föreningen 16/6 kl. 11:00 /Cleaning day in the association 16/4 at 11

Sommaren närmar sig med stora steg. Vi behöver fixa till takterrassen inför sommarsäsongen samt städa i övriga utrymmen så som trapphuset, återvinningsrummet, cykelförråden och källarförråd.

Söndagen den 16:e juni samlas vi på våning 36 kl.11:00. Lättare förtäring och dryck serveras. Om du är intresserad att delta återkoppla senast den 14:e maj för planering av inköp.
Anmäl gärna ev. allergier. Intresseanmälan sker på BRF Kista Torns Facebooksida.

Vid dåligt väder ändrar vi tid/datum beroende på prognosen.
Återkommer med ändringar i så fall.
Vi ses 16/6 kl. 11:00 på våning 36!
The summer is approaching fast. We need to clean and fix the roof terrace before the summer season and clean other spaces such as the starirhouse, recycling, bicycle and storage rooms.

On Sunday, May 16, we will gather on floor 36 at 11:00. Light snacks and drinks are served. If you are interested in participating please contact us by May 14th the latest so we can plan purchases.
Please report any allergies. Registration of interest takes place on BRF Kista Torn's Facebook page.

In case of bad weather, we will change the time/date depending on the forecast.

See you on 16/6 at 11:00 on floor 36!

Årsstämman avklarad / Annual General Meeting concluded

Styrelsen vill tacka alla engagerade medlemmar som kom igår på vår ordinarie föreningsstämma.
Det var den största uppslutning någonsin. i föreningens historia.

En ny styrelse har valts in och ser ut som följer:
* Klas Palmér, omval, ledamot,
* Jordan Abelas, omval, ledamot,
* Martin Botis, omval, ledamot,
* Valmir Hashani, nyval, ledamot,
* Omid Aval, nyval, ledamot,
*
* Ramona Mousally, omval, suppleant
* Fawaz Al-Galani, omval, suppleant
* Björn Lindh, omval, suppleant
* Terese Aval, nyval, suppleant


Föreningen valde även en ny valberedning.  Stämman valde Siamak Davini (sammankallande), Nerisa Andes, Elmira Arikan, Keirallah Annous till ny valberedning.
Vi tackar alla som ställer upp i styrelse och valberedning för att de vill göra detta viktiga jobb för föreningens bästa.


Slutligen avtackades Annika Ilic, Abrar Nazari och Reza Nouri för det gedigna arbete de lagt i styrelsen de gångna året.

The board would like to thank all committed members who came yesterday to our ordinary general meeting.
It was the biggest turnout ever. in the association's history.

A new board has been elected and looks as follows:
* Klas Palmér, re-elected, member,
* Jordan Abelas, re-elected, member,
* Martin Botis, re-elected, member,
* Valmir Hashani, newly elected member,
* Omid Aval, newly elected, member,
*
* Ramona Mousally, re-election, alternate
* Fawaz Al-Galani, re-election, alternate
* Björn Lindh, re-election, alternate
* Terese Aval, newly elected, alternate


The association also elected a new election committee.Stämman elected Siamak Davini (convener), Nerisa Andes, Elmira Arikan, Keirallah Annous to new election committee.
We thank everyone who stands up on the board and election committee for wanting to do this important job for the best of the association.


Finally, Annika Ilic, Abrar Nazari and Reza Nouri are commended for the hard work they have put into the board over the past year.