Nyheter

Avtalet med AimoPark går ut 30 Juni 2024 / The agreement with AimoPark expires on 30 June 2024

Föreningen har sagt upp avtalet med AimoPark som går ut 30 Juni 2024.
Simpleko kommer ta över p-plats administrationen från och med den 1 July 2024 så ni som har p-platser i garaget behöver inte göra någonting.
Mer utförlig information kommer under dem närmaste dagarna.


The association has terminated the agreement with AimoPark, which expires on 30 June 2024.
Simpleko will take over the parking lot administration from 1 July 2024, so those who have parking lots in the garage dont need do anything.
More detailed information will come over the next few days.

Städdag i föreningen 16/6 kl. 11:00 /Cleaning day in the association 16/4 at 11

Städdag i föreningen 16/6 kl. 11:00 /Cleaning day in the association 16/4 at 11

Sommaren närmar sig med stora steg. Vi behöver fixa till takterrassen inför sommarsäsongen samt städa i övriga utrymmen så som trapphuset, återvinningsrummet, cykelförråden och källarförråd.

Söndagen den 16:e juni samlas vi på våning 36 kl.11:00. Lättare förtäring och dryck serveras. Om du är intresserad att delta återkoppla senast den 14:e maj för planering av inköp.
Anmäl gärna ev. allergier. Intresseanmälan sker på BRF Kista Torns Facebooksida.

Vid dåligt väder ändrar vi tid/datum beroende på prognosen.
Återkommer med ändringar i så fall.
Vi ses 16/6 kl. 11:00 på våning 36!
The summer is approaching fast. We need to clean and fix the roof terrace before the summer season and clean other spaces such as the starirhouse, recycling, bicycle and storage rooms.

On Sunday, May 16, we will gather on floor 36 at 11:00. Light snacks and drinks are served. If you are interested in participating please contact us by May 14th the latest so we can plan purchases.
Please report any allergies. Registration of interest takes place on BRF Kista Torn's Facebook page.

In case of bad weather, we will change the time/date depending on the forecast.

See you on 16/6 at 11:00 on floor 36!

Årsstämman avklarad / Annual General Meeting concluded

Styrelsen vill tacka alla engagerade medlemmar som kom igår på vår ordinarie föreningsstämma.
Det var den största uppslutning någonsin. i föreningens historia.

En ny styrelse har valts in och ser ut som följer:
* Klas Palmér, omval, ledamot,
* Jordan Abelas, omval, ledamot,
* Martin Botis, omval, ledamot,
* Valmir Hashani, nyval, ledamot,
* Omid Aval, nyval, ledamot,
*
* Ramona Mousally, omval, suppleant
* Fawaz Al-Galani, omval, suppleant
* Björn Lindh, omval, suppleant
* Terese Aval, nyval, suppleant


Föreningen valde även en ny valberedning.  Stämman valde Siamak Davini (sammankallande), Nerisa Andes, Elmira Arikan, Keirallah Annous till ny valberedning.
Vi tackar alla som ställer upp i styrelse och valberedning för att de vill göra detta viktiga jobb för föreningens bästa.


Slutligen avtackades Annika Ilic, Abrar Nazari och Reza Nouri för det gedigna arbete de lagt i styrelsen de gångna året.

The board would like to thank all committed members who came yesterday to our ordinary general meeting.
It was the biggest turnout ever. in the association's history.

A new board has been elected and looks as follows:
* Klas Palmér, re-elected, member,
* Jordan Abelas, re-elected, member,
* Martin Botis, re-elected, member,
* Valmir Hashani, newly elected member,
* Omid Aval, newly elected, member,
*
* Ramona Mousally, re-election, alternate
* Fawaz Al-Galani, re-election, alternate
* Björn Lindh, re-election, alternate
* Terese Aval, newly elected, alternate


The association also elected a new election committee.Stämman elected Siamak Davini (convener), Nerisa Andes, Elmira Arikan, Keirallah Annous to new election committee.
We thank everyone who stands up on the board and election committee for wanting to do this important job for the best of the association.


Finally, Annika Ilic, Abrar Nazari and Reza Nouri are commended for the hard work they have put into the board over the past year.

Arbetsstart med hiss 1 i morgon Torsdag/Start of work with lift 1 tomorrow Thursday

Eftersom hiss 3 fungerat felfritt idag efter en del inkörningsproblem kommer nu arbetet med hiss 1 starta from i morgon torsdag. Hiss 1 kommer därmed att stängas av under morgondagen och arbetet planeras pågå i ca 4 veckor. 

Since elevator 3 worked flawlessly today after some running-in problems, work on elevator 1 will now start from tomorrow, Thursday. Lift 1 will therefore be closed tomorrow and the work is planned to last for about 4 weeks.

Mattorna i våra hissar/The carpets in our lifts

För er information har vi tillfälligt pausat mattorna i samtliga hissar från den 27 maj till den 16 september av både praktiska och ekonomiska skäl.

For your information, we have temporary paused the carpets in all lifts from May 27 to September 16 for both practical and financial reasons.