Nyheter

UPPDATERING GÄLLANDE VARMVATTEN / UPDATE REGARDING HOTWATER

 
UPPDATERING GÄLLANDE VARMVATTEN
Varmvattnet är tillbaka.
Styrelsen kommer att följa upp på måndag vad exakt som hände.

 
UPDATE REGARDING HOT WATER
The hot water is back.
The board will follow up on monday what caused the issue.

UPPDATERING GÄLLANDE VARMVATTEN / UPDATE REGARDING HOTWATER

UPPDATERING GÄLLANDE VARMVATTEN
Problemet med varmvatten på vissa våningar kvarstår.
Vi har inte fått någon återkoppling från JM ännu gällande problemet trots att det har anmälts under förmiddagen.
Vi kommer uppdatera er så fort vi har mer information.
 
 
 
UPDATE REGARDING HOTWATER
The problem with hot water on some floors remains.
We have not yet received any feedback from JM regarding the problem, even though it was reported during the morning.
We will update you as soon as we have more information.

INGET VARMVATTEN FÖR TILLFÄLLET / NO HOT WATER AT THE MOMENT

INGET VARMVATTEN / NO HOT WATER
 
Vissa av våningarna saknar varmvatten för tillfället.
Felet är anmält till JM som kommer och felsöker.
 
Some of the floors are missing hot water at the moment.
The issue has been reported to JM and they will come and take a look at the issue.

Tidsinställd elförsörjning i loungen på våning 36/Timed power supply in the lounge on floor 36

From idag tisdag den 13 februari stängs lokalens elförsörjning och belysning per automatik av vardagar och söndagar from kl. 22.15-06.30 och fredag och lördag from kl. 23.15-06.30 vilket innebär att lokalen är obrukbar beträffande elförsörjning under denna tid. Det är samma tidsintervall som gäller för Samlingslokalen.

Obs! Detta påverkar inte accessen till loungen eller terrassen.

Tiderna är synkade med de trivselregler som gäller för våra lägenheter, dvs sänkt ljudnivå vardagar och söndagar from kl. 22.00 och fredag och lördag from kl. 23.00.

I övrigt är det viktigt att alla medlemmar tar del av övriga regler i loungen och på terrassen. Reglerna är till för alla medlemmars komfort och trivsel i vårt Kista Torn.


From today, Tuesday, February 13, the venue's electricity supply and lighting are automatically closed on weekdays and Sundays from 22.15-06.30 and Friday and Saturday from 23.15-06.30, which means that the premises are unusable in terms of electricity supply during this time. It is the same time interval that applies to the Collection Room.

Note! This does not affect access to the lounge or the terrace.

The times are synchronized with the well-being rules that apply to our apartments, i.e. reduced noise level on weekdays and Sundays from 22.00 and Friday and Saturday from 23.00.

Otherwise, it is important that all members take note of the other rules in the lounge and on the terrace. The rules are for the comfort and well-being of all members in our Kista Torn.

Imorgon måndag startar arbetet med brandhissen/Tomorrow, Monday, work will start on the fire lift

Imorgon måndag den 12 februari kommer arbetet med brandhissen påbörjas av Schindler. De kommer först att etablera sig och därefter påbörja rivning av gejdrarna. Detta kommer innebära oljud då de behöver montera fästen för plattformar etc i schaktet. Arbetet kommer inte påverka de andra hissarna. 


Tomorrow, Monday, February 12, work on the fire elevator will begin by Schindler. They will first establish themselves and then start demolishing the barriers. This will mean noise as they need to mount brackets for platforms etc in the shaft. The work will not affect the other lifts.