Nyheter

Arbetsstart med hiss 1 i morgon Torsdag/Start of work with lift 1 tomorrow Thursday

Eftersom hiss 3 fungerat felfritt idag efter en del inkörningsproblem kommer nu arbetet med hiss 1 starta from i morgon torsdag. Hiss 1 kommer därmed att stängas av under morgondagen och arbetet planeras pågå i ca 4 veckor. 

Since elevator 3 worked flawlessly today after some running-in problems, work on elevator 1 will now start from tomorrow, Thursday. Lift 1 will therefore be closed tomorrow and the work is planned to last for about 4 weeks.

Mattorna i våra hissar/The carpets in our lifts

För er information har vi tillfälligt pausat mattorna i samtliga hissar från den 27 maj till den 16 september av både praktiska och ekonomiska skäl.

For your information, we have temporary paused the carpets in all lifts from May 27 to September 16 for both practical and financial reasons.

Hiss 3 felanmäld/Elevator 3 fault reported

Av för oss okänd anledning har hiss 3 slutat att fungera efter testkörningen sedan igår och den är nu felanmäld till Schindler. Vårt absoluta krav är att de kommer och åtgärdar felet på måndag.

For reasons unknown to us, lift 3 has stopped working after the tests run since yesterday and it has now been reported to Schindler. Our absolute requirement is that they come and fix the error on Monday.

Nu kan Samlingslokalen bokas igen/The meeting room can now be booked again

Då hiss nr 3 (brand- räddningshissen) äntligen är igång igen är det nu fritt att boka Samlingslokalen som dessutom är nyrenoverad.

As lift no. 3 (the fire-rescue lift) is finally up and running again, it is now free to book the Meeting Room, which has also been newly renovated.

Glädjande besked om hiss 3/Good news about lift 3

Hiss nr 3 (brand- räddningshissen( är igång nu. Dock kommer Schindler tillbaka imorgon och stänger av den mellan 9-11 för att städa och plocka bort det de inte hann med idag. Den test körs nu över helgen. Om allt är okej börjar vi med hiss 1 i början av nästa vecka.

Elevator no. 3 (the fire-rescue elevator) is now running. However, Schindler will return tomorrow and shut it down between 9-11 to clean and remove what they didn't have time to do today. The test is now running over the weekend. If everything is okay, it will start we with elevator 1 at the beginning of next week.