Regler samlingslokal

Samlingslokalen kan endast bokas av medlem i bostadsrättsföreningen, där medlemmen ansvarar för bokningen och sina gäster gentemot föreningen. Du ansvarar för att lokalen lämnas i samma skick och är välstädad samt att diskmaskinerna är tömda när du lämnar lokalen. Eventuella skador eller händelser som bör anmälas skall ske genast efter avslutat pass.

Bord och stolar
Det finns 5 bord med stolar som är uppställda på plats men som du kan möblera efter eget tycke men ska återställas i samma ordning innan du lämnar lokalen. Det finns 2 extra bord och 7 extra stolar om det behövs. Dessa extra bord ska fällas ihop och stolarna ska ställas undan på samma plats. 

Villkor vid hyra av samlingslokalen
Samlingslokalen är ingen festlokal därav namnet samlingslokal. Lokalen är inte lämpad för hög ljudvolym, dans, disco, raveparty eller liknande arrangemang som kan skapa stora störningar runt omkring.

Detta innebär att du som hyr lokalen har ett ansvar att inte störa närliggande grannar på ett sätt som kan försämra livskvaliteten. Eget högtalarsystem eller utrustning får inte brukas i lokalen. 

Access vid bokning
Samtliga pass som du bokar ger dig access via er lägenhetstagg från kl. 10.00 till kl. 10.00 nästkommande dag. Detta för att ni även skall hinna städa lokalen dagen efter.

Viktig information

 • Lokalen har en egen förstärkare med fyra inkopplade högtalare. Det går endast att ansluta sig via Bluetooth till anläggningen, förslagsvis med en mobiltelefon. Anläggningens maximala ljudnivå är begränsad så att störningar ska minimeras. Det finns detaljerade instruktioner för anläggningen i lokalen.
 • Lokalens elförsörjning och belysning stängs automatiskt av 15min efter bokningspassets tider, vilket innebär att lokalen är obrukbar. 

Viktigt vid städning!

 • Städning i lokalen får ej ske efter kl. 22.00 respektive 23.00.
 • Städning av lokalen skall ske innan 09.30 nästkommande dag.
 • Ni får givetvis städa lokalen innan ert bokningspass är över.

Städning av samlingslokalen efter användning

 • Dammsugning
 • Våttorkning av golv och plana ytor
 • Allt porslin diskas och plockas in i skåp/lådor
 • Toaletterna (den i samlingslokalen och den utanför) rengörs och våttorkas
 • Hela planet måste kontrolleras gällande rengöring
 • Lämna inga sopor. Du och dina gäster ansvarar för att sopor hamnar i rätt kärl i återvinningsrummet (våning -2) eller hushållssopor i sopnedkastet (plan 0).
 • Om du har hyrt lokalen och finner den ostädad när du kommer, ta då en bild och kontakta styrelsen omgående genom att mejla till . Om styrelsen instämmer i att det är ostädat får du reduktion av lokalhyran på upp till 10%.
 • Om styrelsen finner att du inte städat lokalen korrekt, enligt instruktioner som finns i lokalen, kan du debiteras en avgift på 1 000 kr. Vi skadegörelse är det du som medlem som får stå för kostnaden för reparation. Det finns även en risk att du kan bli spärrad från att boka lokalen igen.

Förtydliganden gällande ljudnivåer

 • Normala ljudnivåer gäller generellt i lokalen.
 • Musiknivå som inte skapar för stor påverkan på omgivningen
 • Ingen aktivitet efter de angivna bokningstiderna
 • Ingen möbelflytt får ske efter bokningspasset.

Viktig information

 • Kostnaden för utryckning av störningsjour betalas av dem som orsakar störningar, om störningsjouren bedömer att det är störningar.

Regler för trivsel, ordning och säkerhet

 • Lokalen är lämplig för 40 personer, max antal personer är 50 stycken.
 • Möbler eller lös utrustning får ej tas ut/lämnas på takterrass.
 • Det är inte tillåtet att göra åverkan på takplattorna genom att tex skicka upp champagnekorkar som kan träffa sprinklerna i taket och utlösa dem eller sprida ut konfetti etc som fastnar i takplattorna. 
 • Det är inte tillåtet att tejpa eller använda fästgummi på väggarna etc då det skadar målningen. Använd de plastfästen som redan finns uppmonterade på fönsterväggen och långväggen. 
 • Det är endast tillåtet att grilla på angiven plats (se separata regler).
 • Inga husdjur får vistas i lokalen eller på terrassen.
 • Rökning får endast ske vid anvisad plats ute på takterrassen (vid askkopparna).
 • Minderåriga (under 15 år) får ej vistas ensamma på terrassen utan tillsyn av vuxna.
 • Du kan avgränsa tillgång till terrassen när du bokat samlingslokalen - kom ihåg att öppna upp när du är klar.
 • Visa hänsyn till dina grannar genom att tänka på ljudnivån, av denna anledning ber vi dig att hålla dörrarna mot hissen stängd.
 • Dina gäster får ringa på porttelefon eller hämtas av dig - det är förbjudet att ställa upp entrédörrarna på plan 0 och -2.
 • Hyran avser endast samlingslokalen och inte lobbyn eller andra utrymmen utanför samlingslokalen.

Lokaler, möbler och inredning som ska finnas tillgängliga

Ändringar av villkor
Ändringar görs löpande för att förbättra kvalitén för medlemmarna i vår förening. Det kan innebära tider, priser, ordningsregler med mera.

 • Därför är du som hyr lokalen ytterst ansvarig för att säkerställa att ni har korrekt information om vad som gäller när ni hyr samlingslokalen.
 • Följs inte föreningens villkor vid hyrning kan detta innebära att man tyvärr inte får möjlighet att hyra lokalen.