Vid Nödsituation

Vad gör du om det brinner i byggnaden?

  • Rädda - Varna- Larma - Släck
  • Tjuter brandlarmet i någon lägenhet,  går du dit och knackar på. Öppnar de inte ringer du 112.
  • Brinner det i din egen lägenhet, utrym och Stäng dörren så branden inte sprider sig. Ring 112.
  • Eftersom alla lägenheter i vår byggnad fungerar som egna brandceller, ska du vid brand stanna kvar i din egen och hålla din lägenhetsdörr stängd
  • Om brandmännen bedömer att någon mer lägenhet behöver utrymmas, kommer de med masker och hjälper de berörda
  • Trapphuset fungerar också som en egen brandcell och när dörren är stängd bör rök och lågor inte kunna sprida sig dit 
  • Man ska alltså inte springa ut till trapphuset och ta sig ut till gatan, om inte brandmännen säger annat. Det blir lätt kaotiskt och utgör hinder för brandpersonal att göra insats.

 

Brand i kastrull: Skulle det börja brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i TV: Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Brand i kläder: Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Kontakta alltid  om det brunnit i din lägenhet eller i trapphuset.

 

ELFEL: Om strömmen har gått i en del/hela din bostad

I din bostad finns ett elcentralskåp med s k automatsäkringar som är grupperade efter funktion och placering. Dessa automatsäkringar ersätter den äldre typen av säkringar/proppar som skruvades fast. När automatsäkringen är tillslagen pekar brytaren uppåt, om säkringen löser ut (”proppen gått”) pekar brytaren nedåt. Säkringen återställs genom att trycka upp brytaren. Exakt till vilken funktion i ditt hem varje säkring är kopplad framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till elcentralskåpet. Om en automatsäkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen, t.ex. en trasig lampa, vattenkokare, skada på elsladd mm.

Om felet kvarstår när du kollat automatsäkringen så kan möjligen en huvudsäkring gått och säkringen måste bytas. (Skåpet med säkringar finns på ditt våningsplan dit det krävs en särskild huvudnyckel).

Kontakta Styrelsen genom att skicka ett mail till .

HISSTOPP - du kommer inte ut

Ett tillfälligt strömavbrott kan orsaka stopp för alla hissarna. Om detta händer när du är fast i en hiss så trycker du på larmknappen minst 10 sek och inväntar svar från Schindler som har jour dygnet runt. Telefon till Schindler står också i hissen: 020-31 33 33. 
 

NYCKLAR: Om du tappat nycklar, vill byta lås mm

Läs mer under fliken BOSTADEN: nycklar, lås, access mm

 

SPRINKLER: Om ett sprinklerhuvud löses ut

En sprinkleranläggning består av ett rörsystem som ständigt har vatten ända fram till sprinklerhuvudena och står under ständigt tryck. Varje sprinklerhuvud utlöses individuellt men det är enbart värme 68 grader C som gör att en sprinkler utlöses. Om ett sprinklerhuvud löser ut, vattenbegjuts det område som huvudet ska skydda. I samband med att ett sprinklerhuvud löser ut går det automatiskt brandlarm till Räddningstjänsten/brandkåren som stänger av sprinklersektionen - du kan inte stänga själv!

Tänk på att belysningsarmaturer, framförallt riktade spotlights eller andra värmealstrande utrustningar, inte får placeras närmare sprinklerhuvuden än 50 cm. Se till att tomtebloss, stearinljus eller s k glassraketer inte riktas mot/kommer för nära ett sprinklerhuvud.

Kontakta alltid  om ett sprinklerhuvud löses ut.

 

VATTENLÄCKAGE

Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage - från tvättmaskinen, handfatet, toaletten, diskmaskin - ska du omgående stänga av vattnet! I din bostad finns avstängningsventiler för vatten bakom en plåtlucka i badrummet alternativt i klädkammaren.