Underhållsansvar i lägenhet

Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera och att bekosta åtgärderna själv. Stadgarna finns en detaljerad lista om ditt underhållsansvar

Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren har ett ekonomiskt ansvar och svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat ledningar för avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet.

Löpande underhåll

Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du utföra själv. JM har producerat ett antal informationsfilmer om:

 • Radiatorer/värmeelement. Tänk på att vrida upp termostaten till max, dvs förbi markering 3 om det känns kallt i bostaden. Inomhustemperaturen är inställd på 22 grader +/- 1 grad, dvs den ska ligga mellan 21 och 23 grader som mäts en meter upp från golvet och en meter in i rummet. Placera inte möbler/sängar eller tjocka gardiner framför radiatorns termostat och inte heller extra värmeelement - termostaten hindras då att korrekt läsa av och ställa in rätt temperatur. Stäng av termostaten på radiatorn vid längre vädring. Den kalla luften gör annars att termostaten drar upp effekten till maximal nivå och det innebär i sin tur att värmeförbrukningen stiger helt i onödan.
 • Underhåll av fönster/dörrar. Du kan använda låsolja till loggiadörren och fönster om den går trögt. Spraya lätt på de små läpparna som sticker ut och in i det lilla hålet som syns på bilden. Använd inte låsolja till ytterdörrens överlås (sk polislås)!
 • Rengöring av vattenlås i tvättställ, köksavlopp och golvbrunn i dusch/badrum. Kolla att golvbrunnen är rengjord och att vattenlåset sluter riktigt tätt när du sätter tillbaka det samt fyll på med vatten. I annat fall uppstår lätt dålig lukt.
 • Obs! Häll inte ut fett i diskhon i köket utan torka ur tex stekpannan med papper och vid fritering häll över fettet på en flaska med skruvkork och släng i hushållssoporna. Då slipper du fettansamling i avloppsrören som till slut kan orsaka stopp. Ett stopp som kan kräva att du behöver anlita en rörmokare för spolning, en åtgärd som du själv får bekosta. 
 • Rengöring av filter till spiskåpa och för att hålla dina 2 spiskåpefilter i regelbundet rent skick, som underlättar utsuget i fläkten, knäpper du loss dessa varligt och lägger in dem i diskmaskinen. Om spjällen i kåpans "utsugstunnel" inte öppnas eller är tröga, vilket hindrar utsuget, kan det bero på att fett fastnat i spjället och det kan du då torka rent med t ex T-sprit. Filtret bör rengöras minst 4 ggr/år 

 • Rengöring av smältvattenränna och avloppshål i kylskåpet. OBS! mycket viktigt att du kollar på filmen - smuts kan leda till vattenläckage bakom/under kylskåpet som kanske inte upptäcks förrän skadan är skedd. 

 • Rengöring av frånluftsdon som bl.a. sitter i dusch/badrum samt kök och övriga rum. Smuts kan bidra till oljud samt att inte luften inte passerar optimalt. Torka med lite papper och om mycket smutsigt skruva av HELA ventilen och rengör. Bilden illustrerar frånluftsdon i behov av rengöring. 

 • JM:s film om rengöring av tilluftsdon är inte tillämplig i Kista Torn - våra sitter i taket sovrum, vardagsrum och loggia. Runt ventilen kan det fasta små partiklar (statiska) som bildar en grå/svart ring. Dammsug eller borsta bort med en borste - använd INTE vatten!
 • För att hålla rent runt luftventilerna i rummen får man dock inte torka av hur som helst då färgen i taket släpper.

  För att underlätta avtorkningen, som behövs då och då för att få bort smuts och fett, kan man montera en skyddsplåt runt ventilen på ett enkelt sätt utan åverkan på donet eller taket.

  Denna smarta skyddsplåt kan man t ex beställa från https://soliduct.se/skyddsplat-100.htm och efter montering kan mantorka av och därmed hålla rent utan att färgen i taket påverkas.

  Ladda ned Skötselanvisning