Nyheter

Vattenavstängning: Måndag 4/9 mellan ca. KL. 09.00 – 14.00 / Water shutdown: Monday 4/9 between approx. KL. 09.00 – 14.00

Vattenavstängning: Måndag den 4/9-23 mellan ca. KL. 09.00 – 14.00

Tryckstegringspumpen som har varit på renovering är nu klar och Eriksson VVS kommer och återmonterar den. Detta medför att vattnet kommer behövas stängas av under en viss tid. 

 

 

Water shutdown: Monday 4/9-23 between approx. KL. 09.00 – 14.00

The pressure boosting pump, which has been under renovation, is now ready and Eriksson VVS will come and reassemble it. This means that the water will have to be turned off for a certain time.