Nyheter

BSG Gruppen AB kommer att utföra besiktning av våra brandlarm/sprinkler / BSG Gruppen AB will carry out an inspection of our fire alarms/sprinklers

BSG Gruppen AB kommer att utföra besiktning av våra brandlarm/sprinkler

För att kunna utföra arbetet behöver de tillgång under följande tider och datum till som hade anmärkningar förra året.                                                                              
20/11 kl. 12.00-17.00 Okulär besiktning sprinkler/brandlarm i lägenheterna
21/11 kl. 12.00-17.00 Okulär besiktning sprinkler/brandlarm i lägenheterna

I övrigt, ej i respektive lägenhet:
22/11 kl. 11.00-16.00 Skarp provning av brandlarm enligt styrbeskrivning. Stigarledning och sprinkler/boendesprinkler avprovas i sprinklercentral samt sprinklerventil på det högre planet. 

Denna åtgärd kan störa lite när hissarna provas.BSG Gruppen AB will carry out an inspection of our fire alarms/sprinklers

In order to carry out the work, they need access during the following times and dates to those who had remarks last year.
20/11 at 12.00-17.00 Visual inspection of sprinklers/fire alarms in the apartments
21/11 at 12.00-17.00 Visual inspection of sprinklers/fire alarms in the apartments

Otherwise, not in the respective apartment:
22/11 at 11.00-16.00 Sharp testing of fire alarms according to control description. The riser line and sprinklers/residential sprinklers are tested in the sprinkler center as well as the sprinkler valve on the higher level.

This action may interfere a little when the elevators are tested.